Till huvudinnehåll

Lystkoms årsredovisning 2023

I kommunalförbundet Lystkoms årsredovisning för 2023 redovisas det ekonomiska resultatet och de viktigaste händelserna under det gågna året. 

Årsredovisningen för Lystkom är en sammanställning av verksamheten och det ekonomiska resultatet för 2023. Förvaltningsberättelsen beskriver verksamhetens utveckling och utmaningar för kommande år och beskriver också de viktigaste händelserna under året som gått. Årsredovisningen innehåller också en uppföljning av hur förbundet uppfyller syftet och målen med verksamheten. 

Ta del av hela årsredovisningen via länken.

Uppdaterad den 14 mars 2024