Till huvudinnehåll

Reviderade telefoniriktlinjer

Telefoniriktlinjerna har uppdaterats med aktuella öppettider i kundtjänst i Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. Riktlinjerna har också kompletterats med ny information om kalenderkoppling och verksamheternas ansvar för tillgänglighet.

Öppettiderna i kundtjänst har förändrats från 1 januari 2022 och numera gäller måndag-fredag kl 08.00-16.00. Syftet med förändringen har varit att ha samma öppettider i alla medlemskommuner. 

Telefoniriktlinjerna innehåller de nya öppettiderna och dessutom beskrivs den koppling mellan hänvisningssystemet och kalendern som en medarbetare kan ha. 

Riktlinjerna beskriver också tydligt det ansvar för bemanning som varje verksamhet har för att säkerställa tillgänglighet för medborgarna. 

Läs de nya riktlinjerna genom att klicka på länken.

 

Uppdaterad den 8 mars 2022