Till huvudinnehåll

Fritidshus

Husvägg, röd, timrad med knutar

På denna sida finns information och länkar som kan vara intressant för dig som är ägare av ett fritidshus i vår kommun.

Viktigt att tänka på och komma ihåg som fritidshusägare är bland annat att meddela förändrad faktureringsadress, ägarbyte samt att inte röra servisventilerna.


Sms-tjänst

Du kan få driftstörningar direkt till telefonen via tal eller sms. Registrera det telefonnumer till den adress som du önskar få meddelanden om och/eller kontrollera ert telefonnummer. Läs mera under länken sms-tjänst. Större driftstörningar läggs ut på vår hemsida och facebooksida.

 

Vatten - servisventil
Öppning och stängning av servisventil inför sommar eller vinter samt eventuell stängning på obestämd tid ska alltid beställas hos vår kundtjänst. Se kontaktuppgifter under kontakt. Därefter utför vi öppning respektive stängning. Beställning ska göras en till två veckor innan utförande ska ske

Då servisventilen tillhör det allmänna vattenledningsnätet är det Lavabs egendom och får ej röras av annan. Det kan orsaka väldigt stor skada och kostnad om du hanterar den fel.


Förpackningar och tidningar

Kom ihåg att sortera ut dessa även när du är i stugan. Var de finns hittar du på sopor.nu.

Nyheter 2024

1 januari blir det ändringar i avfallsabonnemanget för dig med fritidshus i Lycksele kommun. Klicka här för att läsa mer

Avfallsabonnemang
För mat- och restavfall kan man välja att ha eget kärl med tömning året om var fjortonde dag eller nyttja det nya abonnemanget gemensam plats. Klicka här för att läsa mer


Fritidshuskärlen - När töms de?

Se länk, När töms avfallskärlet?, till höger om du använder dator och längre ner om du använder telefonen.


Slamabonnemang
Fritidshus har normalt tömning av slambrunnen vartannat år. Du kan även få tömning av brunnen oftare om önskemål finns. Eventuell förändring av intervall samt meddelande om lås meddelas till vår kundtjänst, se kontaktuppgifter under kontakt, innan den 15 april.

Befrielse av avfallshämtning eller förlängt intervall av slamtömning
Du kan ansöka om befrielse av avfallshämtning om fastigheten inte nyttjas samt ansöka om att få slamtömning vart tredje år. Slamanläggningen heltöms vid längre intervall än vartannat år.
Ansökan ska göras senast 1 mars och söks hos Lycksele kommun.
Länk till e-tjänster: https://sjalvservice.lycksele.se/ .
Telefon 0950-166 00 växel.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 juli 2024