Lycksele Avfall och Vatten AB


Hushållsavfall - kärl

Nyttjare av fritidshus, som används dagtid och/eller för övernattning, skall lämna det hushållsavfall som uppkommer i fastigheten till Lavabs renhållare. Alternativ för abonnemang, se nedan

Taxa hushållsavfall fritidshus Grundavgift per hushåll Hämtning- och behandlingsavgift  Totalt pris/år

190 L "eget" kärl nyttjas och töms vecka 20 till 39

355 kr 629 kr 984 kr
Gemensamt kärl nyttjas 27 till 52 veckor per år 355 kr 1 029 kr 1 384 kr
Gemensamt kärl nyttjas 14 till 26 veckor  per år 355 kr 515 kr 870 kr
Gemensamt kärl nyttjas 1 till 13 veckor per år 355 kr 257 kr 612 kr

 

"Eget" kärl – Hämtning sker var 14e dag från vecka 20 till och med vecka 39 = 10 hämtningstillfällen.
(1 st 190 L kärl, som ägs av Lavab och disponeras av kund med detta abonnemang. Kärlet är placerat hos kund samt placeras av kunden vid närmaste hämtväg när tömning ska ske.) Placering av kärl – se länk

Gemensamt kärl - är placerat vid hämtväg i de större byarna och kan nyttjas under hela året av fritidshusabonnenter. Tömning sker var 14:e dag under hela året.
(Ett eller flera kärl - 190L, 370 L eller 660 L - som ägs av Lavab, märkt med texten fritidshus, rött lock, disponeras under hela året av de kunder som har detta abonnemang.)

Exempel, gemensamt kärl:

  • Nyttjas huset 3 v på sommaren, 2 v på hösten och 2 helger under vintern samt 1 v vid påsk så blir det tillsammans 8 veckor (=612 kr/år).

  • Nyttjas huset 10 v på sommaren och sedan var tredje helg under resten av året (14 v) så blir det tillsammans 24 veckor (=870 kr/år).

  • Nyttjas huset 8 v under sommaren, 4 v under vintern samt varannan helg under resten av året (20 v) så blir det tillsammans 32 veckor
    (=1 384 kr/år).

Placering av gemensamma kärl
Observera att kärlens placering kan komma att ändras. På vissa ställen kommer kärlen att bara vara utplacerade under högsäsong, så under lågsäsong får man nyttja kärlet på närmaste uppställningsplats. Kärlen är gröna med rött lock och det står fritidshus på dem.

Grundavgiften, enligt Lycksele kommuns renhållningsordning, är obligatorisk.
I grundavgiften ingår bl a drift av våra 3 ÅterVinningsCentraler, information och annonsering, hushållens farliga avfall, kontrollprogram deponier, interna hyror och administration.

Avfallstaxan i sin helhet finns här.

Uppdaterad den 7 januari 2020