Till huvudinnehåll

Hushållsavfall - kärl

Nyttjare av fritidshus, som används dagtid och/eller för övernattning, skall lämna det hushållsavfall som uppkommer i fastigheten till Lavabs renhållare. Alternativ för abonnemang, se nedan

 

Taxa

Intervall

  Grund- 
  avgift

  Hämt-
  avgift

  Totalt
  fast     avgift

Gemensam plats

Tömning
året runt

 750 kr/år

  650 kr/år

  1 400 kr

”Eget” kärl 240 L

Tömning
var 14:e dag

 750 kr/år

  800 kr/år

  1 550 kr

Taxa "eget" kärl där tillkommer viktavgift för mat och restavfall.
Restavfall 4,20 kr/kg samt Matavfall 2,10 kr/kg. 

Matafallspåsar
De finns att hämta i våra matvarubitiker i kommunen samt på återvinningscentralerna.

De gemensamma platserna som kommer att öppnas under året 
Nya underjordsbehållare för mat- och restavfall är placerade i Vinliden, Bratten, Björksele, Rusksele, Kristineberg, Västra Örträsk, Vänjaurbäck.
Planerade placeringar är Kattisavan, Gäddträsk, Husbondliden, Knaften och Hedlunda. Dessa placeringar ej klart ännu. 

Underjordsbehållarna för mat- och restavfall är ej öppnade ännu. Meddelade kommer till berörda när detta sker.

De gröna fritidshus kärlen kommer att fasas ut och försvinna helt under våren/sommaren 2024.

Grundavgiften,
enligt Lycksele kommuns renhållningsordning, är obligatorisk.

I grundavgiften ingår bland annat drift av våra 3 ÅterVinningsCentraler, information och annonsering, hushållens farliga avfall, kontrollprogram deponier, intern hyror och administration.

 

 

Uppdaterad den 5 januari 2024