Till huvudinnehåll

Vatten och avloppstaxa, fritidshus

Detta är ett utdrag ur vatten- och avloppstaxan 2024, brukningsavgifter för fritidshus.
Belopp i svenska kronor (sek).
Taxan beslutas av kommunfullmäktige en gång per år.

Utdrag taxa 2024

AVSER FAST GRUND- AVGIFT SNABB AVGIFT PER ENHET RÖRLIG AVGIFT TAXA TOTALT PER ÅR
Grund-/registerhållningsavgift 400     357
Vattenmätning (per kbm)     24,47 21,85
er lägenhet och/eller bostads/lokalyta (per påbörjad 150 kvm bruttoarea)   1 722   1 538
         
1-fam fritidshus vatten + avlopp 400 1 722 734 2 856
1 familj fritidshus vatten 400 1 722 294 2 416
1 familj fritidshus avlopp 400 1 722 440 2 562
         
2 fam fritidshus vatten + avlopp 400 3 444 1 468 5 312
2 fam fritidshus vatten 400 3 444 587 4 431
2 fam fritishus avlopp 400 3 444 881 4 725
         
Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) 400 0 3 260 3 660
Laugård mindre än 10 övriga djur (vatten) 400 0 1 478 1 878

 

Rörlig avgift:
Vatten 9,79 kr/kbm + Avlopp 14,68 kr/kbm = 24,47 kronor per kubikmeter

 

Här finns Vatten- och Avloppstaxan i sin helhet.

ABVA - Allmänna bestämmelser för användning av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Lycksele kommun

Uppdaterad den 5 januari 2024