Lycksele Avfall och Vatten AB


Vatten och avloppstaxa, fritidshus

Detta är ett utdrag ur vatten- och avloppstaxan 2021, brukningsavgifter för fritidshus.
Belopp i svenska kronor (sek). Taxan beslutas av kommunfullmäktige en gång per år.

 

AVSER FAST GRUND- AVGIFT FAST AVGIFT PER ENHET RÖRLIG AVGIFT TAXA TOTALT PER ÅR
Grund-/registerhållningsavgift 318     318
Vattenmätning (per kbm)     19,44 19,44
er lägenhet och/eller bostads/lokalyta (per påbörjad 150 kvm bruttoarea)   1 368   1 368
         
1-fam fritidshus vatten + avlopp 318 1 368 558 2 270
1 fam fritidshus vatten 318 1 368 223 1 920
1 fam fritidshus avlopp 318 1 368 350 2 036
         
2 fam fritidshus vatten + avlopp 318 2 737 1 166 4 221
2 fam fritidshus vatten 318 2 737 467 3 521
2 fam fritishus avlopp 318 2 737 700 3 755
         
Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) 318 0 2 589 2 907
Laugård mindre än 10 övriga djur (vatten) 318 0 1 174 1 492

 

Rörlig avgift:
Vatten 7,78 kr/kbm + Avlopp 11,66 kr/kbm = 19,44 kronor per kubikmeter

 

Här finns Vatten- och Avloppstaxan i sin helhet.

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Lycksele kommun

Uppdaterad den 3 januari 2021