Till huvudinnehåll

Hållbara Lycksele

Hållbara Lycksele handlar om att allt vi gör i Lycksele kommun ska genomsyras av hållbarhet. Vi vill vara med och uppnå de globala målen och det gör vi genom att agera lokalt. 

Vi tar hand om det Lycksele har att erbjuda med ambitionen att fortsätta vara en bra plats, inte bara för oss utan också för kommande generationer. Vårt mål är att vi sänker våra växthusgasutsläpp i ett tempo som gör att vi håller oss under 1,5 grader samt att vi tar tillvara de ekosystemtjänster som finns i Lycksele. Vi vill att vår tillväxt sker cirkulärt och att vi förvaltar det som redan finns.  I Lycksele arbetar vi för att tillvarata rent vatten och ren luft samt värnar om våra skogar och bostadsnära grönska.   

Lyckseles utveckling handlar om att fortsätta vara en plats där folkhälsan är i centrum, vi trivs och känner oss trygga.  Oavsett ålder och förutsättningar ska vi ha möjligheter att vara delaktiga i Lyckseles utveckling på samma sätt som att vi ska ha rätt till en god hälsa. Jämlikhet och jämställdhet ska genomsyra allt vi gör och är en förutsättning för att Lycksele kommun ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt.   

Agenda 2030 
Genom Agenda 2030 ska vi till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt vidta åtgärder mot klimatförändringarna.   

Några av de största utmaningarna vi har är att bekämpa klimatförändringarna samt att ändra hur vi konsumerar och producerar varor. Genom att förbättra vårt klimatavtryck och vår konsumtion bidrar vi till att utrota extrem fattigdom i andra länder, hållbara hav världen över samt ökad jämställdhet och jämlikhet. Lycksele vill vara med och bidra till en värld där alla kan leva tryggt, må bra och ha en god livskvalitet.  Lycksele vill också vara med och bidra till en frisk planet där vi bevarar den biologiska mångfalden och tar vara på de ekosystemtjänster som vi erbjuds.   

Lycksele 2040 ska vara ett inkluderande samhälle där invånarens livssituation inte påverkas av bakgrund.  Alla har samma möjligheter när de går in i vuxenlivet. Lycksele ska vara en plats där vi trivs och där vi ger våra barn samma goda förutsättningar för ett friskt liv.   

Vi tänker globalt och agerar lokalt.  

Kontakta sidansvarig: Webredaktör

Uppdaterad den 29 oktober 2021