Till huvudinnehåll

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Bild: Naturvårdsverket

Vad innebär biologisk mångfald och ekosystemtjänster och varför är det viktigt att ta hänsyn till?

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar men också om odlade växter, jordbrukets husdjur och deras livsmiljöer. Biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem. 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger. Det finns fyra kategorier av ekosystemtjänster; försörjande tjänster såsom mat, bränsle, medicin och dricksvatten, reglerande tjänster såsom pollinering, renande av vatten, mindre koldioxid och skydd mot naturkatastrofer, kulturella tjänster såsom hälsa och friluftsliv samt stödjande tjänster som är tjänster som bidrar till upprätthållandet av de andra tre kategorierna. Att tillvara de ekosystemtjänster som finns i Lycksele är en förutsättning för ett hållbart Lycksele. 

Kontakta sidansvarig: Webredaktör

Uppdaterad den 17 augusti 2021