Till huvudinnehåll

Jämställdhet och jämlikhet

Vad innebär egentligen jämställdhet och jämlikhet?

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Målet med svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället men också sina egna liv. Att arbeta med jämställdhet innebär inte bara att arbeta med en jämn könsfördelning och redovisa könsuppdelad statistik utan också om att arbeta med normer, värderingar och uppmärksamma attityder som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män. Jämställdhetsarbete är en förutsättning för att Lycksele kommun ska kunna arbeta hållbart. 

Jämlikt innebär att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha lika rättigheter och möjligheter. Jämlikhet är en förutsättning för att Lycksele kommun ska kunna arbeta hållbart. 

Kontakta sidansvarig: Webredaktör

Uppdaterad den 17 augusti 2021