Till huvudinnehåll

Koldioxidbudget

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en koldioxidbudget. För att säkerställa att vi kommer uppnå Parisavtalets mål att hålla uppvärmningen väl under 2 grader, helst under 1,5 grader krävs det att vi minskar våra utsläpp av växthusgaser. Det finns såväl globala som nationella uträkningar om vilken mängd koldioxid vi sammanlagt får släppa ut för att risken för att överstiga 2-gradersmålet ska vara låg.

Utifrån dessa uträkningar har vi nu påbörjat arbetet med att räkna ut hur mycket vi i Lycksele har kvar att släppa ut och vilken minskning det kommer kräva av oss per år.

Med hjälp av en student från Umeå universitet har vi fått reda på vilka våra främsta källor till utsläpp är samt hur stora dessa är. Precis som för många andra kommuner är vår konsumtion samt våra transporter de största utsläppskällorna. I Sverige har vi inom fem år använt slut på vår budget om vi fortsätter i den takt vi gör i dag och det krävs en minskning med sjutton procent per år för att vi inte ska överstiga detta. Mycket tyder på att budgeten för Lycksele kommun kommer hamna på liknande siffror.

Stora förändringar
Det kommer krävas stora förändringar såväl inom organisationen som kommunen som geografiskt område. Många förändringar kommer bidra med effekter som inte bara är gynnsamma för klimatet utan också för vår hälsa, vårt välbefinnande och för vår ekonomi.

Vilka förändringar vi kommer göra varje år kräver ett brett samarbete både inom kommunorganisationen och mellan organisationen och näringsliv, föreningar och medborgare. Därför kommer det att hållas utbildningar och inspirationsdagar med fokus på de utsläpp vi har samt våra möjligheter till förändringar för att minska dessa.

Inspirationsdagarna kommer att påbörjas under våren 2022 och pågå löpande under kommande år. Vid första träffen är representanter från de kommunala bolagen, från kommunens ledningsgrupp samt ett antal nyckelpersoner som jobbar nära kopplat till frågor som rör våra utsläpp. Därefter kommer resterande medarbetare att få ta del av detta samt kommunens medborgare, föreningsliv samt näringsliv då detta är något vi bäst gör tillsammans!

Vi tänker globalt men agerar lokalt!

Har du frågor, tankar eller idéer, hör då av dig genom att maila eller ringa:

hallbara@lycksele.se

0950-16600

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 oktober 2022