Till huvudinnehåll

Städning av torg, parker och grönområden

Städning är en viktig del i kommunens verksamhet för att hålla staden attraktiv och ren från skräp och avfall.

Skräp föder skräp och leder till en förfulad, otrygg stadsmiljö. En skräpig plats blir dessutom mer utsatt för klotter och skadegörelse. Om vi alla hjälps åt att slänga skräp och ta hand om vårt avfall blir arbetet mot en skräpfri stad enklare och medel som spenderas på städningen kan istället läggas på något annat.

Löv, gräsklipp och ris, är det nedskräpning?

Att dumpa trädgårdsavfall i form av ris, kvistar, stubbar, löv, gräsklipp, växtrester med mera bidrar till en övergödning i naturen. Detta leder till att befintliga växter i omgivning tillslut dör, stora mängder brännässlor etablerar sig och skadedjur bland annat råttor ökar. 

Ris, trädgårdsavfall, virke, bildäck med mera som dumpas på kommunens mark är även en typ av avfall som kommunen hanterar och förutom att miljön påverkas negativt är hanteringen och borttransporten väldigt kostsam för kommunen.

Felanmälan

Finns det områden som är nedskräpade och är i behov av städning? Kontakta oss för åtgärder.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 februari 2023