Till huvudinnehåll

Städning av torg, parker och grönområden

Städning är en viktig del i kommunens verksamhet för att hålla staden attraktiv och ren från skräp och avfall.

Skräp föder skräp och leder till en förfulad, otrygg stadsmiljö. En skräpig plats blir dessutom mer utsatt för klotter och skadegörelse. Om vi ​​alla hjälps åt att slänga skräp och ta hand om vårt avfall blir arbetet mot en skräpfri stad enklare och medel som spenderas på städningen kan istället läggas på något annat.

Löv, gräsklipp och ris, är det nedskräpning?

Att dumpa trädgårdsavfall i form av ris, kvistar, stubbar, löv, gräsklipp, växtrester med mera bidra till en övergödning i naturen. Detta leder till att befintliga växter tillslut dör, stora mängder brännässlor etablerar sig och skadedjur bland annat råttor ökar. 

Ris, trädgårdsavfall, virke, bildäck med mera som dumpas på kommunens mark är även en typ av avfall som kommunen hanterar och förutom att miljön påverkas negativt är hanteringen och borttransporten mycket kostsam för kommunen.

Invasiva arter

Trädgårdsavfall som dumpas i naturen är en bidragande faktor till spridning av invasiva främmande arter. Dessa arter konkurrerar ut våran befintliga flora och ger en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. 

Mer information om invasiva arter hittar du på naturvårdsverkets hemsida

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 januari 2024