Till huvudinnehåll

Jämställd arbetsmarknad

Bild på kvinna vid brandbil

Arbetsmarknaden är könssegregerad i Västerbottens inland. Kompetensförsörjningen för våra företag och kommuner är en utmaning. Ungdomar väljer till stor del gymnasieutbildning som bibehåller denna struktur. 

Mål och syfte
Målet är att ta fram en modell/metod för inlandets näringslivskontor och skola som i samverkan arbetar med att ta fram insatser/aktiviteter som motverkar en könsuppdelad arbetsmarknad.
Projektet syftar till att öka medvetenheten om jämställdhet som tillväxtfaktor och genom detta bidra till en hållbar tillväxt, bättre förutsättningar för kompetens- och arbetsplatsförsörjning samt ökad inflyttning i en glesbefolkad region.

Tidsplan och budget
Projektägaren, Lycksele kommun, har beviljats 250 000 kronor av Region Västerbotten  för projektet Jämställd arbetsmarknad i Region 8 för projektperioden 1 augusti 2017 till 30 september 2018.

Projektledare är Ingrid Sjöberg.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 20 maj 2019