Till huvudinnehåll

Satsar på jämställd arbetsmarknad

Ingrid Sjöberg, Tina Thörner, Helena Österlind, Tobias Thomsson

Arbetsmarknaden är könssegregerad i Västerbottens inland. Undersökningar visar att ungdomar till stor del väljer gymnasieutbildning som upprätthåller denna struktur. För att ge dem större kunskap om yrkeslivet i stort drivs nu projektet ”Jämställd arbetsmarknad i Region 8”.

Projektet ”Jämställd arbetsmarknad i Region 8” är en pilotsatsning som genom riktade åtgärder, till studie- och yrkesvägledare (SYV), elever samt deltagande företag, ska genomföra insatser och aktiviteter som motverkar en könsuppdelad arbetsmarknad. Syftet är att öka medvetenheten om jämställdhet som tillväxtfaktor och hur det kan bidra till en hållbar tillväxt i en kommun.

Tina Thörner inspirerade
I mars anordnades en temadag kring normer och yrken för klass 8 på Finnbacksskolan i Lycksele. På plats fanns Tina Thörner som under stor del av sitt liv haft rally som yrke, varit den första svenska kartläsaren och vunnit många utmärkelser. Temat på Thörners uppskattade föreläsning var ”Följ din längtan - bli det du vill.” 
- Eleverna fick även träffa andra yrkesgrupper som en manlig undersköterska, en manlig förskollärare samt en kvinnlig elektriker. I mindre grupper fick de fråga om fördelarna med yrket, hur en vanlig dag ser ut, vilken utbildning som krävs och allt annat som de var nyfikna på, berättar projektledaren Ingrid Sjöberg.

Vägleda på ett könsneutralt sätt
Inom projektet anordnades även en inspirations- och kompetensdag för SYV inom Region 8 under temat ”utmana den ojämställda arbetsmarknaden”.
- Det var en väldigt bra dag. I sin föreläsning lyfte Tina Thörner fram att SYV har en mycket viktig funktion genom att vägleda på ett könsneutralt sätt. Att lyfta fram och visa på möjligheter, bredda ungdomarnas spektra av yrken att välja mellan, berättar Sjöberg.

Även Helena Österlind, processtöd jämställdhet, fanns på plats för att tala om jämställdhet, könsnormer och fördelarna med ett mera jämställt arbetsliv. Tobias Thomsson, Region Västerbotten, presenterade den senaste statistiken kring utbildningsnivåer inom Region 8, vilket i de flesta fall ligger under riket i stort.

Skapa en egen arena
Under denna dag kom de närvarande bland annat fram till att studie- och yrkesvägledarna ska stärka sitt samarbete mellan kommunerna, att skapa en egen arena där de kan utbyta erfarenheter och arbetssätt. 
- En fortsättning på inspirations- och kompetensdagen planeras därför att genomföras under senare delen av våren, säger projektledaren Ingrid Sjöberg.

 

Uppdaterad den 12 april 2018