Till huvudinnehåll

Registrera dina uppgifter

Registrera eller avregistrera ditt telefonnummer och/eller din mailadress för att få meddelande om eventuella driftstörningar avseende vatten, avlopp och avfallstjänster.

Du kan även fylla på med fler adresser samt kontrollera om du finns registrerad på rätt telefonnummer.

Du ska ha postnumret till din fastighet tillhands vid registreringen. 

Uppdaterad den 1 februari 2021