Lycksele Avfall och Vatten AB


Ordförande har ordet

Foto på styrelseordförande i LAVAB  Michael Nilsson
Under den första halvan av 2021 har det hänt en hel del inom LAVAB:
Reningsverket i Lycksele har tagits i skarp drift efter en rejäl om- och tillbyggnad på grund av krav från EU med mycket goda reningsresultat.
Vi har utvecklat en del av ledningssystemet för styrning av bolaget men är inte riktigt i mål ännu.
Jobbet på fältet inom VA och avfall har löpt på bra, ett varmt tack för ert gedigna arbete är på sin plats.
Avfall har förberett och förbereder den utökade insamlingen av matavfall.
  • Nya kärl med tvåfack
  • Nya fordon anpassade till hämtning av kärlen
Regeringen har gett oss nya arbetsuppgifter med tidningsinsamlingen som ska börja hanteras efter nyåret.
Vi har fått en förstärkning till företaget via Maria Öhrn (kommunikatör/informationsansvarig) som redan är i full fart med information kring matinsamlingen både med informationsmaterial såväl som möten med medborgare.
Vi kommer också att ha en tillfällig informationslokal från och med augusti i gamla Handelsbankshuset som vi hoppas många medborgare skall besöka.
 
Styrelsen har tagit beslut om att under hösten lägga fast företagets hållbarhetspolicy som kommer att styra verksamheten i rätt riktning. Verksamheten arbetar redan nu för att få fram HVO bränsle (palmoljefri) till vår maskinpark - vi kommer då att reducera våra CO2 utsläpp med
cirka 85 % vilket definitivt är ett rätt och ansvarsfullt steg för att minska vår klimatpåverkan.
 
LAVAB som huvudman för VA samt utförare inom avfallssektorn har deltagit aktivt inom den samhällsplanering som pågått och pågår för en fortsatt positiv utveckling av Lycksele
 
LAVAB har en hög aktivitet inom samverkan med andra kommuner i inlandet vilket är en nödvändighet inför framtidens alltmer ökade krav.
Vi har långtgående diskussioner med Vilhelmina kommun om ett gemensamt drift och underhållsbolag för avfall och VA frågor för att öka kompetensnivå, skapa än mer effektivare organisation, hitta förutsättningar för drift i större skala, avsättning för olika avfallsfraktioner, gemensamma inköp, ökad digitalisering för driftövervakning av anläggningar med mera.
 
Det finns ännu mer att berätta men ovanstående får tjäna som ett axplock över det som händer och kommer att hända inom bolagets verksamhetsområden.
 
Med dessa ord vill jag som representant för styrelsen i LAVAB tacka främst medarbetarna för ett väl genomfört arbete men även att vi alla som medborgare i hela Lycksele kommun, i och med de förändringar som är på väg främst inom avfallssektorn, tar del av information kring dessa frågor och att vi tillsammans än mer kan nå fina resultat på vår sortering av avfall - allt för att minska belastningen på vår gemensamma miljö
 
Ha nu alla en skön sommar där vi nog alla ser fram emot sol och värme och en ökad möjlighet till umgänge med nära och kära
 
För LAVAB ’s styrelse 24 juni 2021
 
Michael Nilsson
Ordförande

Uppdaterad den 24 juni 2021