Till huvudinnehåll

ABVA

ABVA är förkortningen av Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

I ABVA finns information om inkoppling och användning av dricks- och avloppsanläggningen.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, kommunen meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna VA-anläggningar.

Uppdaterad den 11 juli 2018