Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Vad är repatriering?

Repatriering, eller återbördande av föremål och kvarlevor som tagits från sina ursprungliga platser, är i dag en pågående process världen över. En repatriering innebär ett försoningsarbete, att göra upp med ett smärtsamt förflutet.

Arbetet i Lycksele kan ses som en form av svenskt pilotprojekt som gör praktik av ICOMs råd gällande att ortsbefolkning och urfolk är delaktiga och styrande i processen från början.

Flera aktörer arbetar tillsammans med processen som kan indelas i tre olika delar:

  • Marköppning
  • Försoningsarbete
  • Ceremoni

Lyckseles repatrieringsprojekt kan även ge ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete på nationell nivå. Det kan användas som grund för att skapa en modell för andra repatrieringar, ett helhetskoncept med planerings-, genomförande- och uppföljningsprocess. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 augusti 2019