Till huvudinnehåll

Repatriering

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, återbördades kvarlevor till sin ursprungliga viloplats på Gammplatsen i Lycksele.

Det var i samband med en arkeologisk utgrävning sommaren 1950–51 som mänskliga kvarlevor skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning. 2013 fick Västerbottens museum i Umeå fick tillbaka materialet från Statens Historiska Museer. Sedan dess har en process för att återbörda kvarlevorna pågått.

Den 9 augusti återbördades kvarlevor från 25 individer till sin ursprungliga viloplats. Det är det hittills största repatrieringen i Sveriges historia och den uppmärksammades med en högtidlig ceremoni.

Flera aktörer är inblandad i repatrieringsprojekt och processen delas in i följande delar: 

  • Marköppning
  • Försoningsarbete
  • Ceremoni

Lyckseles repatrieringsprojekt kan även ge ett kunskapsunderlag för fortsatt arbete på nationell nivå. Projektet är har fått projektmedel från Kulturrådet och Region Västerbotten.

Kulturrådets logotyp


Region västerbottens logotyp

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 december 2019