Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Symbol för försoning

Bild på symbol samt texten Försoningscermonin

Högstadieelever i samisk undervisning har skapat en försoningssymbol i samband med lektioner i sydsamisk ornamentik. Eleverna ville skapa en symbol för ett samhälle; gemenskap och sammanhållning.

För eleverna var en viktig del i försoningsarbetet att lära sig mer om sin egen kultur och känna sig trygg i den, och i det arbetet växte försoningssymbolen fram. Den blev ett tecken som förenar det behov av samhällsförändring och personlig förändring som eleverna såg. Symbolen togs tacksamt emot av repatrieringsprojektet som en urfolkstolkning av ordet repatriering.

Inspiration hämtat från samisk slöjd
Eleverna utgick från Maja Hilma Dunfjeld som forskat om sydsamisk tjaalehtjimmie (sydsamiskt bildspråk i slöjd), och den betydelsefulla slöjdterminologiboken "Aerpiemaahtoe - åarjelsaemien duedtien baakoeh" skriven av Maja Hilma Dunfjeld, Unni
Steinfjell, Nils Arvid Westerfjell och Åsta Vångberg.

Symbolen är fri att använda för den som vill.

Ladda ner symbolen i jpg

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 augusti 2019