Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Projekt

Arbetet för att åstadkomma en repatriering har pågått under ett flertal år. Ända sedan kvarlevorna upptäcktes på Statens Historiska Museer och översändes till Västerbottens Museum 2013. Flera personer från de berörda museerna har arbetat med att klarlägga fakta och ta reda på vad som behöver göras.

Under 2018 har en arbetsgrupp bestående av Västerbottens museum, Länsstyrelsen Västerbotten, Svenska Kyrkan i Lycksele, Sameföreningen och Sametingets etiska råd träffats på platsen för den kommande repatrieringen under processledning av Skogsmuseet. Arbetsgruppen sammanställdes i syfte att komma vidare med de praktiska frågorna kring repatrieringen. Arbetet utfördes i samverkan med Sametingets kulturavdelning, Lycksele kommuns Samiska samråd och i dialog med Riksantikvarieämbetet.

Gruppen kom fram till att en marköppning är möjlig sommaren 2019 och beslutade att urfolksdagen 9 augusti är ett lämpligt datum. Under detta arbete kontaktades Lycksele kommuns ledning och konsensus fanns om att kommunen behöver genomföra ett informationsarbete inför och efter återbördandet av kvarlevorna.

Kommunens roll
Lycksele kommun är samiskt förvaltningsområde, markägare och har samhällsansvar att informera befolkningen. Information och bearbetning innebär ett samverkansarbete med många aktörer men även ett arbete internt i kommunen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 augusti 2019