Till huvudinnehåll

Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten

Projektets namn: Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten 
Projektägare: Region Västerbotten                                        
Projektperiod: 2023-2026                               
Kontakt: jessica.s.oberg@regionvasterbotten.se

Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten är ett projekt som ska stärka producenter och öka efterfrågan på lokala produkter. Genom utbildning, företagsstöd och dialog med företag, kommuner, offentliga kök och allmänhet bidrar projektet till en hållbar och trygg livsmedelsproduktion, sysselsättning, tillväxt, öppna landskap och biologisk mångfald. Projektet leds av Region Västerbotten i samverkan med Västerbottens kommuner och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.  

starktlivsmedelsnäring.png

Uppdaterad den 4 mars 2024