Till huvudinnehåll

Demokratiprojekt Homa Bay County

Människor vid Victoriasjön i Homa Bay hämtar vatten

Lycksele Avfall och Vatten tillsammans med Lycksele kommun driver två demokratiprojekt i samarbete med våra motsvarigheter i Homa Bay County i Kenya. Målet är att vi ska planera för långsiktiga lösningar på god vatten- och avfallshantering i området med god hälsa för befolkningen i fokus. 

Det är två projekt i gång. Det första projektet är inne på sitt tredje och sista år och handlar om att ta fram en långsiktig plan för hållbara lösningar på god vatten- och avfallshantering. Det andra projektet tar vid där det första slutar och nu ska vatten- och avfallsplanen ligga till grund för och ge förutsättningar till att testa goda exempel för hur man bäst kan leverera friskt dricksvatten, hur toalettlösningar kan se ut samt hur avfallet ska tas omhand i två pilotbyar i regionen med olika förutsättningar.
Läs mer här om projekten.

Projekten är finansierade av SIDA men det är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna. Projekten är treåriga. 

Uppdaterad den 19 mars 2024