Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Ekonomiska rapporter

Här hittar du aktuell årsredovisning samt redovisning från tidigare år. Du kan även ta del av Lycksele kommuns delårsrapporter. 

Budget
Nämndernas budgetramar beslutas i juni av fullmäktige. Nämnderna ansvarar själva för fördelning av de tilldelade pengarna och i november månad tar fullmäktige del av en redovisning kring hur pengarna fördelats.
Då fastställs kommunens resultatbudget (kommunens totala intäkter och kostnader) inför kommande verksamhetsår slutligt, eftersom förändringar i kommunens intäkter kan ha skett sedan i juni. Kommunens intäkter består framförallt av kommunalskatt från medborgarna och olika statsbidrag.

Delårsrapport
Kommunen upprättar den lagstadgade delårsrapporten per den 30 juni varje år, för att behandlas i fullmäktige i september. Den innehåller samma delar som en årsredovisning, men är inte lika omfattande. 

Utöver delårsrapporten upprättas ekonomiprognoser per den 30 april och den 30 september. 

 

 

Delårsrapport jan - juni 2012    
Delårsrapport jan - aug 2013    
Delårsrapport jan - aug 2014    
Delårsrapport jan - aug 2015    
Delårsrapport jan - aug 2016    
Delårsrapport jan - aug 2017    
Delårsrapport jan - aug 2018    
Delårsrapport jan - aug 2019    
Delårsrapport jan - aug 2020    
Delårsrapport jan - aug 2021

 

   

 

 

Årsredovisning
Den mest omfattande ekonomiska uppföljningsrapporten är kommunens årsredovisning. Den presenteras för fullmäktige i april och innehåller förutom en sammanställd redovisning av kommunen och alla bolag även en verksamhetsberättelse från alla nämnder.

Årsredovisningen publiceras och trycks i en populärversion för att så många som möjligt ska kunna ta del av den.

Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2021

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 21 april 2022