Till huvudinnehåll

Mål, ekonomi, budget

Sedlar, foto Riksbanken

Här kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ekonomiska rapporter och information om fakturor till och från Lycksele kommun.

Ungefär 70 procent av Lycksele kommuns inkomster kommer från kommunalskatt. Lycksele kommun får även statsbidrag, både generella och riktade. Andra inkomstkällor är avgifter från exempelvis barnomsorg och äldreomsorg.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Riksbanken

Uppdaterad den 5 februari 2019