Till huvudinnehåll

E-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från invånarna till kommunens politiker.

Förslaget läggs ut på kommunens hemsida där andra kan föra dialog om det och stödja förslaget genom att skriva under det. Syftet är att utveckla medborgardialogen och ge de förtroendevalda en ökad insyn i vad som engagerar allmänheten.

Här kan du se alla e-förslag som är ute för röstning.

Här kan du se alla e-förslag som är arkiverade.

Läs riktlinjerna för e-förslag här

Så här går det till

Om ett e-förslag fått 25 eller fler underskrifter, kommer det skickas vidare för handläggning till utskott eller nämnd. Förslaget ska beredas skyndsamt och behandlas inom sex månader från och med det att ärendet har skickats vidare för handläggning.

Skapa ett e-förslag

Vem får lämna e-förslag?

Alla som är intresserade av Lycksele kommuns utveckling och är medborgare i Lycksele kommun får lämna e-förslag. Det finns ingen åldersbegränsning vilket innebär att barn och ungdomar får lämna förslag. Om du är minderårig och inte har e-legitimation så får vårdnadshavare eller god man skicka in förslaget. Om du är myndig men saknar e-legitimation så kan du kontakta Lycksele kommun så hjälper vi dig skapa e-förslaget.

Juridiska personer såsom företag, ideella organisationer och föreningar kan inte lämna e-förslag. E-förslag är inte avsett för företrädare för politiska partier i kommunfullmäktige. För dem finns andra etablerade kanaler att använda.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 14 april 2023