Till huvudinnehåll

Delta och påverka

Ungdomar på stan

Kommunens politiker fattar beslut om en mängd frågor som rör din vardag. Hur vill invånarna att Lycksele kommun ska utvecklas? Det är en ständigt aktuell fråga som i grunden handlar om kommunikation mellan politiker och medborgare. 

Medborgardialog kan ske på många sätt i olika forum som exempelvis samtal, e-post eller i sociala medier.

Lycksele kommun erbjuder medborgardialog genom:

 • Allmänhetens frågestund under kommunfullmäktige.
 • E-förslag.
 • Möjlighet att lämna in förslag till en strategi innan den slås fast.
 • Möjlighet att överklaga ett beslut.
 • Offentlighetsprincipen.
 • Inbjudan till samråd kring detaljplaner och aktuella frågor. 
 • Fokusgrupper öppna för alla inom olika frågor.

Så arbetar vi för att utveckla vår medborgardialog:

 • Medborgarenkät i samarbete med SCB.
 • Kvalitetsundersökning "Kvalitet i korthet".
 • Omvärldsbevakning för att hitta nya forum.
 • Är lyhörd för önskemål och åsikter kring medborgardialog.
Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 13 februari 2023