Till huvudinnehåll

Kommande ändringar i avfallsabonnemang för fritidshus

Till årsskiftet 2023/2024 blir det ändringar i systemet för avfallshämtning för våra fritidshus i kommunen.

Till årsskiftet kommer de gemensamma fritidshuskärlen att upphöra. De kommer att ersättas med gemensamma uppsamlingsplatser, där man kommer ha möjlighet att lämna sina förpackningar till återvinning samt lämna sitt hushållsavfall, både rest- och matavfall.  Utöver den gemensamma lösningen är det också möjligt att välja ett eget tvådelat avfallskärl för mat- och restavfall med viktavgift och hämtning året runt.

Att välja det gemensamma alternativet kommer att bli det billigare alternativet, vi kan ännu inte informera om priser eller exakt var de nya gemensamma platserna för avfallshämtning kommer att bli.

Mer information kommer under senhösten.

Uppdaterad den 29 juni 2023