Till huvudinnehåll

Västerbotten Sweden

Projektets namn: Västerbotten Sweden     
Projektägare: Gold of Lapland                      
Projektperiod: 2023-2026                               
Kontakt: annelie.persson@goldoflapland.com
Hemsida: Västerbotten Sweden - We Are Gold of Lapland 

Turism och upplevelser är tillväxtområden med stora förutsättningar att utvecklas och bidra till en ökad regional konkurrenskraft och sysselsättning vilket är huvudfokus inom projektet. Projektet vill utveckla export på ett hållbart sätt, och även utveckla nya produkter, nya sätt att locka besökare och nya affärsidéer

Projektet finns till för att genom riktade press-resor öka kännedomen om Västerbotten Sweden som destination och öka efterfrågan på Västerbottens hållbara produktutbud, både hos slutkonsument och i reseledare/travel trade.

De planerade aktiviteterna ska sammanföra länets exportintresserade besöksnäringsföretag och destinationer för att tillsammans kvalitetssäkra en hållbar och gemensam export under platsvarumärket Västerbotten Sweden. För målgruppen kommer aktiviteterna leda till ökad kunskap, ett pålitligt nätverk, större exponering, högre affärsmässighet, ett bredare utbud och ökade affärer.
VästerbottenSweden_ram_transp_svart.png

Region VB.gif

 

EU-medfinansiering_BlaGul_1000x200.png

Uppdaterad den 4 mars 2024