Till huvudinnehåll

Lycksele visitor center

Projektets namn: LYCKSELE VISITOR CENTER 2023/2024 – NEXT STEP  Projektägare: Gold of Lapland                      
Projektperiod: 2023-2024
Kontakt: marino.carlsson@goldoflapland.com
Hemsida:  Lycksele Visitor Center - We Are Gold of Lapland

Lycksele Visitor Center. Kommunens redskap för turistisk information och samverkanspart för utvecklingsfrågor. Visitor Center är också besökarens informationskanal, lokalbornas bollplank för föreningsdriven aktivitet samt besöksnäringsföretagens bejakande funktion.

Ett Visitor Center är en effektivisering och utveckling av den tidigare turistbyråverksamheten med kraft i en hel destinationsorganisation. Gold of Lapland har ett lokalt fokus i Visitor Centerkonceptet men med en bredare kompetens genom läns- lands- och kommunöverskridande uppdrag och projekt. Projektet kommer att ha två fokusområden: Ett som rör öppethållande av en turistinformationmottagning i så väl det digitala som det fysiska rummet med marknadsföringsinsatser. Det andra fokusområdet rör destinationen och utveckling av Lycksele ur ett besöksperspektiv.


Logo ståend_GOL_arenaalven.png

Uppdaterad den 4 mars 2024