Till huvudinnehåll

LONA-projekt

bild på vatten fiskespö och kanot

I Lycksele pågår det flera lokala naturvårdssatsningar (LONA-projekt). 

Projekten drivs av olika föreningar men Lycksele kommun är en sammanhållande länk och kontaktperson mot Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som delar ut projektmedel från Naturvårdsverket till olika satningar.

Målsättningen med lokala naturvårdssatsningar är att genomföra miljöinriktade åtgärder som höjer Lyckseles natur, kultur och folkhälsa.

Mer om de olika projekten

Lycksele leden                                                                             

  • Uppskyltning av Lyckseleleden längs sträckorna
  • Centrum- Berglunda - Ansia - Hotell Lappland - Djurparken – Gammplatsen
    Vid behov och efter säkerställande av naturvärden och ev kultur- och fornlämningar enklare markarbeten som grusning så att ledsträckorna blir vandringsklara.

Båtplats Gammplatsen:
Lycksele FVO ansvarar för att anlägga brygga och nedfart för båt på Umeälven vid Gammplatsen i anslutning till strandpromenaden

Orienteringskarta Berglunda:
Lycksele orienteringsklubb tar fram en detaljkarta som kan användas av såväl orienterare som skogsintresserad allmänhet.

Återvätning Norrmyran-Rismyran
Projektet sker på initiativ av SCA där gamla skogdiken fylls igen. Den ursprungliga våtmarken återskapas vilket ger ökad biologisk mångfald och ökar den vattenlagrande kapaciteten i marken, vilket minskar risken för snabba, stora vattenflöden.

Fiskevårdsbidrag Länsstyrelsen

Restaurering Storbäcken i Kattisavan
Kattisavans FVO är initiativtagare och medel har sökts från Länsstyrelsens fiskeenhet. Syftet är att återställa bäcken efter flottningsrensningar, genom att återställa uppschaktat stenmaterial

HaV: Vattenråd 10 och 11
Informationsprojekt "Hållbara ekosystem i Ume- och Vindelälven".
Föreläsningsturné längs Ume/Vindelälven för att diskutera fiske och fiskevård i samband med varmare klimat.

Kontakt:  greger.jonsson@lycksele.se

LONA.png

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 mars 2024