Till huvudinnehåll

Kompetensattraktion Västerbotten

Projektets namn: Kompetensattraktion Västerbotten - långsiktig, hållbar kompetensförsörjning från kust till fjäll  
Projektägare: VB Handelskammare  
Projektperiod: 2023–2025
Kontakt:siv.forssen@handelskammaren.ac 

KOMPETENSATTRAKTION: inom och till länet är avgörande då en väl fungerande kompetensförsörjning är förutsättningen för hållbar utveckling, ekonomiskt tillväxt och konkurrenskraft.  

SAMVERKAN: och utvecklat samarbete mellan aktörer och nätverk med fokus på kompetensattraktion är nödvändig för bättre effekt. Utbyte över organisationsgränser, utveckling av strategiska, långsiktiga modeller för samhandlande i kompetensförsörjningsarbetet, ett kompetensattraktionssystem, som angriper frågan från olika håll med mål att attrahera rätt medarbetare samt behålla och stärka dem vi har.  

YRKESTRAINEE: Informationsarbete och koordination till utbildningsformen behöver utvecklas. Det är snabbaste vägen till arbetslivet där 1/3 av utbildningen är arbetsplatsförlagd och eleven kommer ut på arbetsplatsen från år 1.   

ATTITYDER: om hållbarhet, gymnasieval och syn på könssegregerade branscher är en komplex utmaning.  

kompetensattraktion_handelskammaren.png
Caption

 

 

Uppdaterad den 4 mars 2024