Till huvudinnehåll

Hållbarhetsutveckling i Träbranschen

Projektets namn: Hållbarhetsutveckling i Träbranschen   
Projektägare: TräBransch Norr                     
Projektperiod: 2023-2026
Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från:Skellefteå Kommun
Norsjö Kommun, Lycksele kommun, Vindelns kommun,TMF, Region Västerbotten
Kontakt: lena.drugge@trabranschnorr.se
Hemsida:  Projekt - Hållbarhetsutveckling i Träbranschen - Träbransch | Norr (trabranschnorr.se)

Projektet Hållbarhetsutveckling i Träindustrin vill Träbransch Norr lyfta aktiviteter som stimulerar företagande, arbetstillfällen som bidrar till att stärka attraktiviteten för träbranschen. Näringslivet i regionen verkar under förutsättningar med gleshet och en demografi som avspeglas i företagen, med hög medelålder och en könssegregerad arbetsmarknad och näringslivsstruktur. Hållbarhetsutveckling hos träföretagen behöver öka för att bidra till en hållbar framtid på landsbygden.

Projektets övergripande, långsiktiga mål är att bidra till: Ökad hållbarhet hos SME-träföretagen som bidrar till en framtid på landsorten i regionen. Ökad långsiktig kompetens – utveckling och försörjning så att nya medborgare attraheras och för befintlig medarbetare behålls på landsorten. Projektets kortsiktiga mål: Ökad branschattraktivitet och fler arbetstillfällen, samt ökad hållbarhet för framtiden på landsbygden i Västerbotten. Fler kvinnliga och utrikesfödda, ökad kompetens hos befintlig personal som arbetar i företagen.
trabranchnorr.png

Region VB.gif

Uppdaterad den 4 mars 2024