Till huvudinnehåll

Campus Lycksele – Förstudie

Projektets namn: Campus Lycksele – Förstudie                   
Projektägare: Lärcentrum Lycksele              
Projektperiod: 2024                                         
Kontakt: magnus.lindborg@edu.lycksele.se

Visionsarbetet för Campus Lycksele har pågått ett tag men ännu saknas en del förankringsarbete, kunskapsunderlag och resurser för att kunna ta nästa steg i processen. Syftet med förstudien är att ta fram relevant underlag och material för att kunna lämna in en genomförandeansökan inom ESF:s programområde D, Mål 1 Utbildning och arbete, där målet är att etablera ett campus med verksamhet i Lycksele.

campuslycksele_logoMedfinansieras.png

Uppdaterad den 4 mars 2024