Till huvudinnehåll

Boosting gateway2Export

Projektets namn: Boosting gateway2Export  
Projektägare: VB Handelskammare  
Projektperiod: 2023–2026  
Kontakt: per.bergman@handelskammaren.ac 
Hemsida: Boosting Gateway2Export - Västerbottens Handelskammare (handelskammaren.ac) 

Projektets mål är att bidra till fler hållbart exporterande små och medelstora företag från Västerbottens län, som drivs av både kvinnor och män. Genom stöd i form av coachning, tillgång till nätverk och plattformar och kompetenshöjande insatser med fokus hållbarhet och cirkularitet som framgångsfaktorer har företagens möjligheter att skapa affärsdrivna partnerskap, kontakter på sina tilltänkta målmarknader och att öka sin export stärkts. Projektet eftersträvar en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män med målet är att minst 33% av de deltagande företagen ska ha representerats av kvinnor. 

gateway.png
Caption

 

Uppdaterad den 1 mars 2024