Till huvudinnehåll

Arena älven, Next step

Projektets namn: Arena Älven, Next Step  
Projektägare: Gold of Lapland  
Projektperiod: 2023–2025  
Kontakt: marino.carlsson@goldoflapland.com 
Hemsida: We Are Gold of Lapland - Din Destinationsorganisation 

 

Syfte 

Säkerställa drift & underhållsarbete av arenans isvägar, aktivitetsplaner och mötesplatser 
Stärka Lycksele som vinterdestination och levnadsort 
Stärka och utöka samarbeten och samverkan med fler företag och föreningar 
Stärka marknadsföringen 
Stärkt samarbete med kommunens driftspersonal av Vintervägen 
Säkerställa Arena Älven långsiktigt 

Mål 

Utveckla fler mötesplatser i och kring älven efter behov och efterfrågan 
Utveckla fler målgruppsanpassade aktiviteter  
Utveckla den landbaserade infrastrukturen för god trivsel och service 
Utveckla skyltning till området 
Utveckla mätmetoder av besökare i området 

Logo ståend_GOL_arenaalven.png

Uppdaterad den 1 mars 2024