Till huvudinnehåll

AC Lyftet 2.0

Projeket är finansierat av Europeiska socialfonden och syftar till att kompetensutveckla chefer, ledare samt presumtiva ledare i kommunerna inom Region 8.

Projektet innehåller fyra olika moduler:

  • Leda i förändring och för effektivisering
  • Leda och verka i samverkan inom och mellan kommunerna samt med externa aktörer
  • Leda och verka för ökad innovationskraft och digitalisering
  • Leda och verka för hållbar, mångkulturell och inkluderande miljö
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 26 april 2018