Till huvudinnehåll

Utbildningscentrum

Utbildningscentrum ansvarar för gymnasieskolan Tannbergsskolan, Lärcentrum, SFI, Vuxenutbildning, Särvux, Yrkeshögskola och elevhemmet.

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Tannbergsskolan, anordnar ett flertal utbildningar med varierande program. Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som är över 20 år eller har en avslutad gymnasieutbildning men saknar kunskaper i en del ämnen.

Högre utbildning
Lycksele erbjuder även utbildning på universitetsnivå genom samverkan med universitetLycksele lärcentum är en samlingsplats för studenter som studerar på utlokaliserade program och för studenter som läser på distans.

Utbildningscentrum ansvarar även för Särvux samt Svenska för invandrare, SFI.   

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 januari 2019