Till huvudinnehåll

Verksamheter inom kommunen

Besökare i kommunhuset

Under varje nämnd finns verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politiker har fattat och bedriver all övrig verksamhet som nämnden ansvarar för.

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson. Lyckseles kommundirektör heter Christer Normark.

Lycksele kommun har en förvaltning som innefattar ett flertal verksamhetsområden. På verksamheternas sidor kan du läsa mer om vilka enheter och funktioner som finns.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 november 2021