Till huvudinnehåll

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad innefattar ett stort antal enheter. Verksamheter som anvarar både för samhällsutveckling, skötsel av gator, parker, grönytor, fastigheter och räddningstjänst.

Enheten för samhällsplanering arbetar bland annat med infrastruktur- och trafikplanering, översiktsplan samt utbyggnad och drift av bredband.

Gatu- och parkenheten sköter Lyckseles offentliga grönytor och lekplatser, gator och vägar, skötsel och skogsdrift för kommunens fastigheter och skötsel av fritidsanläggningar.

Om man vill starta nytt eller utveckla ett befintligt företag, behöver innovationsrådgivning eller vill etablera verksamhet i vår kommun är det Näringslivsenheten man vänder sig till.

Frågor kring föreningsliv, friluftsliv, fiske, turism och arrangemang samt utveckling av kommunens fritidsanläggningar hanteras av Fritidsenheten.

Kulturenheten ansvarar för Musikskolan, biblioteket och andra kulturfrågor.

Myndighetsenheten hanterar stora delar av kommunens myndighetsutövning, att medborgare och företagare uppfyller de krav som exempelvis miljöbalken ställer för att möjliggöra en långsiktigt hållbar miljö. Här utreds och beviljas parkeringstillstånd, färdtjänst, bygglov samt tillstånd som krävs för företagare.

Samhällsbyggnadsområdet omfattar också räddningstjänstens verksamhet som bidrar till trygghet i samhället.

Enheterna inom fastighet, drift och städ sköter kommunens fastigheter genom skötsel, drift och underhåll. Likväl planering och utveckling av fastighetsbeståndet och service till hyresgäster. 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 februari 2019