Till huvudinnehåll

Vad gör kommunen?

Lycksele kommun sköter många saker som kommuninvånarna har nytta av. Det handlar exempelvis om att se till att det finns barnomsorg, skolor, äldreomsorg och socialtjänst. 

Lycksele kommun måste ge viss service enligt lagen. Det handlar bland annat om att ordna barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Vidare ska en kommun se till att det finns kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska även ge omsorg till äldre och för personer med funktionsvariation.

Att planera för och se till att det finns bostäder är ett annat åtagande som Lycksele kommun har samtidigt som det ska finnas hälsoskydd och miljöskydd, det ska vara rent och människor ska kunna slänga sin sopor.

Kommunen ansvarar även för räddningtjänst och ska se till att det finns vatten och avlopp till alla bostäder. Medborgarna ska även kunna låna bland annat böcker och tidningar gratis på ett bibliotek.

Frivilliga insatser
Det finns många insatser som kommunen gör som är frivilliga. Det kan exempelvis handla om att se till att det finns idrottsplatser. Det är saker som Lycksele kommun arbetar med för att kommuninvånarna ska trivas.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 januari 2019