Till huvudinnehåll

Vad gör kommunen?

Lycksele kommun sköter om många saker som
människorna som bor i kommunen har nytta av.

En del saker måste kommunen ordna enligt lagen.
Några exempel på sådan service är:

 • barn-omsorg, förskola, grundskola, 
  gymnasieskola och särskola
 • kommunal vuxen-utbildning och
  svenska för invandrare
 • social-tjänst, omsorg till äldre och
  för personer med funktions-nedsättning
 • planering och byggande av bostäder
 • skydd för miljön och människors hälsa,
  till exempel hantera avfall och se till att
  offentliga lokaler är fräscha
 • räddnings-tjänst
 • vatten och avlopp till alla bostäder
 • bibliotek där medborgarna gratis kan låna
  bland annat böcker och tidningar

Andra saker som kommunen gör är frivilliga,
till exempel se till att det finns idrotts-platser.
Det är saker som Lycksele kommun gör för att
de som bor i kommunen ska trivas.

Vem bestämmer i kommunen?
Lycksele kommun styrs demokratiskt.
Det betyder att kommunen styrs av politiker som
valts av medborgarna.

Vart fjärde år hålls allmänna val i Sverige.
Svenska folket väljer då vilka politiker som ska
sitta i riksdagen, i landstinget och
i kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som fattar de 
övergripande besluten i kommunen, till exempel
kommunens budget, skatt och målsättningar.

Hur får kommunen pengar?
Det mesta av Lycksele kommuns pengar kommer
från den kommunal-skatt som medborgarna betalar.
Kommunen får också pengar från regeringen.
Det kallas statsbidrag.
Kommunen tar också in avgifter för vissa tjänster,
till exempel barn-omsorg och äldre-omsorg.

Kontakta en politiker
Om du vill kontakta någon politiker i kommunen
kan du ringa kommunens kundtjänst på
telefon-nummer 0950-166 00.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018