Till huvudinnehåll

Sápmi

Samerna lever i ett område som kallas Sápmi-sameland. Området sträcker sig över fyra länder Finland, Norge, Ryssland och Sverige. 

Samerna tillhör ett av världens ursprungsfolk. De har levt på samma plats genom historien och de har en egen kultur, ett eget språk och egna sedvänjor.

Gemensamt för samerna oavsett land, är den samiska flaggan som har varit erkänd sedan 1986. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Norge. Färgerna och symbolerna i flaggan har en speciell betydelse. Färgerna symboliserar de fyra elementen, natur, vatten, eld och sol. Cirkeln är en symbol för andlighet, den röda delen av cirkeln representerar solen och den blå delen av cirkeln är en symbol för månen.

1992 fattades beslut om officiella flaggdagar för samerna och fler flaggdagar har därefter tillkommit. Lycksele kommun som ingår i det samiska området flaggar följande dagar:

6 februari - samernas nationaldag
25 mars - Marie bebådelsedag, en traditionell samisk högtidsdag
Midsommardagen
9 augusti - FNs internationella urfolksdag
26 augusti – Sametinget i Sverige invigdes (1993)

Vid högtidliga tillfällen sjungs Sámi soga lávlla, det samiska folkets nationalsång. Texten till sången är skriven av sjösamen Isak Saba och tonsatt av Arne Sörlie.

Samiskan har tre huvuddialekter, östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Inom dessa finns ett flertal varieteter. I Sverige talas nord- syd- lule- och umesamiska. Många samer har aldrig fått lära sig tala sitt språk, idag talar endast 30 procent av den samiska befolkningen någon av varieteterna. Om färre och färre talar samiska riskerar språket att dö ut. Samiska språket är officiellt minoritetsspråk och idag finns lagar som styrker och utökar rättigheten att lära sig och använda samiska i Sverige.

Källa samer.se 2012-10-29

Fullständig information kan Ni hitta på http://www.samer.se/

Samefolkets dag 6 februari Den 6 februari är det Samernas nationaldag eller Samefolkets dag. Den firas över hela Sápmi. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk. Det var 1992 på Samerådets 15:e samekonferens i Helsingfors som det beslutades att firandet av samernas gemensamma nationaldag ska ske den 6 februari.

Datumet, den 6 februari, valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Landsmötet i Trondheim samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor. Mötet samlande över hundra personer. Många var kvinnor. Elsa Laula Renberg från Tärnaby var en av initiativtagarna till mötet. 

Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av den Nordiska Samekonferensen i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten. Läs mer om samiska flaggan (länk till www.samer.se/1146)

Nationalsången Sámi soga lávlla antogs samtidigt som den officiella samiska nationalsången. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921) som var född i nordnorska Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie. Texten speglar den tid som den kom till under, en tid som var starkt präglad av nationalromantik. På den här sidan kan du lyssna på nationalsången  (Länk till http://www.samer.se/1149).

Sámi soga lávlla (Samefolkets sång) Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta: Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar, bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen, bäckar brusa, skogar susa, tvärbrant stupa stålgrå uddar strävande mot stormigt hav.
Frosten härjar här om vintern, yrsnön vräks av vilda vindar, ändock älskar sameätten denna jord av allt sitt hjärta: Månens ljus en färdman fägnar, flygga norrskensflammor fladdra, klövkäpp, rengrymt hörs bland snåren, ut på insjön, över slätten, slamrar släden vägen fram.
Och när sommarns sol förgyller skogen, havet, havets stränder, guldomglänsta fiskefartyg vaggas utav vågor, gullhamn får var vattenfågel, strömmarna som silver glittra, åror blänka, stakar blixtra, under sång ses männen styra utför eda, fors och fall.
Lapplands släkte, sameätten, obräckt har sen mäktat utstå mördartjuder, slemma köpmän, sluga skattekrävarskaror. Hell, var hälsat, sega släkte! Hell dig fridens rot och fäste! Krigisk fejd har aldrig flammat, aldrig spilldes brödrablodet ibland Lapplands lugna ätt.
Våra fäder övervunno vrånga våldsmän fordomtima, bröder låt oss likaledes strida segt emot förtrycket! Solens söner starka släkte! Dig kan ingen ovän kuva, blott ditt väna språk du vårdar, minnes forntidsfädrens maning: Sameland åt samerna!
Text på samiska  (Länka https://www.sametinget.se/83377)

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 mars 2017