Till huvudinnehåll

Dina rättigheter

Att börja använda sitt modersmål i kontakt med myndigheter kan vara ovant. Om du inte riktigt vet när och hur du har rätt att göra det, är risken stor att du väljer att prata svenska istället.

Därför är lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk tydlig med vilka krav som ställs på myndigheter som finns i förvaltningsområden för nationella minoritetsspråk. Om du tillhör en nationell minoritet ska myndigheterna informera dig om dina rättigheter och kunna svara dig på finska, samiska och meänkieli.

Lycksele kommun är förvaltningsområde för samiska. Det betyder att du som pratar samiska kan ställa högre krav på att få information på samiska här. Du ska kunna prata på samiska med någon handläggare på kommunen och få skriftlig information på samiska från kommunen. Även utanför förvaltningsområdet ska du kunna använda ditt språk om myndigheterna har språkkunnig personal.

Värnar och barnen och äldre
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk värnar särskilt om barnen och därför kan du som förälder begära att få barnomsorgen helt eller delvis på samiska i förvaltningsområdet. Samma sak gäller inom äldreomsorgen, det ska finnas personal som kan prata samiska.

Även om du bor i en kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde har du rätt till äldreomsorg på ditt språk, om det finns personal som kan språket.

Viktigt att kunna behålla och utveckla hela sin kultur
Men lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar inte bara om språket. Lagen säger också att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Och det gäller i hela Sverige, alla kommuner, även de som inte ingår i något förvaltningsområde. 

De nationella minoriteterna ska också finnas med i lokala samrådsgrupper och kunna tycka till om frågor som berör den egna gruppen. I Lycksele kommun finns en samrådsgrupp som består av representanter för samebyar, sameföreningen och Lycksele kommun.

Om du tycker att dina rättigheter kränks och att kommunen inte följer lagen, kan du som same ta kontakt med Sametinget. Du som är jude, rom, sverigefinne eller tornedaling ska kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 oktober 2022