Till huvudinnehåll

Upphandling

Lycksele kommun ska vara en pålitlig och trovärdig aktör på den offentliga och privata marknaden. Vi har som offentlig organisation ett ansvar gentemot våra medborgare att nyttja våra ekonomiska resurser på bästa sätt samt driva utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Medborgarnas skattepengar ska användas med förnuft och vi ska tillsammans med näringslivet lägga grunden för ekonomisk tillväxt, social trivsel och ekologisk hållbarhet både lokalt och regionalt.

Den kommunala upphandlingens roll i kedjan är att samordna inköp, sänka kommunens utgifter och kvalitetssäkra hela processen från behovsanalys till avtalsföljsamhet. 

Upphandlingsskolan

Vi vill göra det lätt för företagare att göra rätt och lägga ett godkänt anbud.

Därför har Lycksele kommun arrangerat upphandlingsskolan. Här får du del av de tre utbildningstillfällen med kunskap om vad offentlig upphandling är, vad som är viktigt att tänka på och hur du praktiskt gör för att lämna anbud. 
  

  1. Offentlig Upphandling – en genomgång! 
  2. Lämna anbud 
  3. Hållbar Upphandling 

Lycksele kommun och projektet Impact Academy genomförde upphandlingsskolan tillsammans med utbildningsföretaget AdviceU och föreläsare från Upphandlingsmyndigheten. 

Johan Wennerstrand
Projektledare
Näringslivskontoret     

Tobias Linder
Upphandlare
Ekonomienheten

 

Aktuella upphandlingar:

 

Upphandlingsskolan

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 1 december 2021