Till huvudinnehåll

Stöd till familjer

Om du är ung och känner att livet är jobbigt finns det flera olika ställen du kan vända dig till för att få hjälp. Till exempel kan du prata med kurator, skolsköterska eller besöka en ungdomsmottagning. Du kan också kontakta sjukvården eller socialtjänsten. Det finns även frivilliga organisationer som är bra att prata med.

Socialtjänsten i Lycksele
Man kan vända sig till socialtjänsten för att få råd, stöd och hjälp i svåra situationer. Det gäller även barn och ungdomar.   
Ring kundtjänst och be att få prata med en socialsekreterare.
Telefon: 0950 -166 00 
Öppettider:
Måndag - torsdag: 07.30-15.00
Fredag: 07.30-15.00                                                                          

Barn- och elevhälsa
När det gäller barn och ungdomar i grundskolan, gymnasiet och särskolan kan man vända sig till kurator eller skolsköterska inom elevhälsan på den skola barnet går. Du kommer i kontakt med elevhälsan via kommunens växel, 0950 - 166 00

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen - BUP
BUP vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år, och deras familjer.
Verksamheten erbjuder bedömning, utredning och behandling för barn och ungdomar som har eller löper risk att utveckla allvarlig psykisk ohälsa.
Telefon: 090-785 93 93
För öppettider och mer information: BUP i Lycksele

Ungdomshälsan, Storgatan 48 B
Ungdomshälsan i Lycksele finns till för killar och tjejer upp till 22 år.
För öppettider och mer information: Ungdomsmottagningen i Lycksele

Jourhavande kompis
För dig som är ung och behöver någon att prata med finns möjlighet att chatta med jourhavande kompis.
För chattens öppettider och mer information: Jourhavande Kompis

BRIS - Barnens rätt i samhället
Med BRIS kan du ringa, maila och chatta om vad som helst. Ingenting är för stort eller för litet, för konstigt eller för vanligt.
En vuxen på BRIS svarar i telefonen, på ditt mail eller chat. Du kan alltid vara anonym.
Telefon: 116 111
För öppettider, chat och mail: BRIS

Vårdnadshavare och familjer
Om du som förälder är i behov av stöd i din föräldraroll eller behöver någon att samtala med kan du kontakta Navet.

Navet är en öppenvårdsinsats som jobbar med tidiga insatser för familjer med barn och unga i åldern 0-20 år. Navet jobbar med uppdrag från socialtjänsten, skola och privatpersoner.

Navet erbjuder:

 • Familjebehandling på uppdrag av socialtjänst
 • Vägledande samtal med föräldrar till barn 0-20 år.
  Tillsammans med familjen möjliggör vi ett förändringsarbete.
  Exempel på problemställning; föräldrarollen, gränssättning, struktur eller kommunikation
 • Repulse
  - Samtalserie om impulskontroll, för barn från 10 år
 • Cannabisprogrammet för ungdomar (CPU), samtalsserie för familjer kring cannabis.
 • Föräldraträffar i grupp:
  - ABC: Alla barn i centrum för föräldrar med barn mellan 3-12 år
  - Älskade, förbannade tonåring: vänder sig till föräldrar med barn som snart kommer i tonåren eller som redan är i tonåren. Syftar till att stärka relationen mellan tonåring och föräldrar.

Navets insatser sker alltid på frivillig basis. 

Uppdaterad den 13 januari 2021