Till huvudinnehåll

Röst och valinformation

I varje kommun finns en valnämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter vid de allmänna valen och val till Europaparlamentet.

Valnämnden beslutar om vallokaler och utser valförättare. Nämnden ansvarar också för genomförande av folkomröstningar.

Allmänna val
Val till riksdagen, landstingfullmäktige och kommunfullmäktige hålls vart fjärde år på den tredje söndagen i september. Nästa allmänna val kommer att hållas 2026.

Val till Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet hålls i juni vart femte år. Nästa val kommer att hållas 2024.

Folkomröstningar
På senare tid har folkomröstningar hållits om EU-medlemskap (1994) och om införandet av euron som valuta (2003).

Valmyndighet
Länstyrelsen är den regionala valmyndigheten. För hela landet finns den centrala valmyndigheten.

Resultat av val och folkomröstningar finns på hemsidan www.val.se

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 februari 2023