Till huvudinnehåll

Offentlighetsprincipen

Sedan 1766 råder offentlighetsprincipen i Sverige. Det innebär att medborgarna ska få ta del av allmänna handlingar för att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning.

Därför är i stort sett alla kommunala handlingar offentliga, vilket betyder att de flesta handlingar får läsas av vem som helst. Offentlighetsprincipen är en del av Sveriges grundlag.

Exempel på handlingar är skrivelser, yttrande, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Vissa handlingar är sekretessbelagda och får därför inte lämnas ut. En sådan handling kan innehålla uppgifter som rör enskild person.

När du söker en allmän handling behöver du inte lämna några uppgifter om dig själv eller vad du har tänkt använda uppgifterna till. Handlingen ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2019