Till huvudinnehåll

Ett ärendes gång

Innan ett beslut fattas har ett ärende tagit många olika steg. Nedan kan du läsa en kort beskrivning av ett ärendes gång.

En handling kommer in till kommunen från en myndighet, ett företag eller från en privatperson. Det kan även vara en handling från en kommunal tjänsteperson eller en nämnd inom kommunen. Handlingen registreras i kommunens diarium vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som inkommit.

Ärendet skickas vidare på remiss (utlåtande) till den tjänsteperson som ansvarar för frågan. Tjänstepersonen utreder och granskar frågan. När bedömningen är klar skickas ett yttrande till berörd nämnd. Politikerna i nämnden fattar beslut i frågan. Övergripande och principiella ärenden går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2019