Till huvudinnehåll

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Du som medborgare är välkommen till dessa sammanträden.

Mötena inleds med 30 minuter där du ges möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter eller komma med förslag till de förtroendevalda. Detta sker under en punkt på föredragningslistan som kallas för "allmänhetens frågestund". 

Frågorna kan ställas till ledamöterna skriftligt senast två dagar före sammanträdet eller skickas till kommunkansliet. Frågan tas upp om frågeställaren närvarar vid mötet. 

Frågeställarens namn ska framgå och frågorna ska gälla den kommunala verksamheten.

Kallelse och dagordning för kommunens nämnder och styrelser publiceras alltid på hemsidan. Kommunfullmäktiges sammanträde annonseras även i det lokala Annonsbladet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2019