Till huvudinnehåll

Taxor inom vård och omsorg

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för hemtjänst, larm, växelboende, dagverksamhet och måltider.
Dessa taxor gäller från 1 juni 2021.

 

Avgifter

Hemtjänst     

284 kr/timme
Gäller både service- och omvårdnadsinsatser.

     
Telefonservice   300 kr/månad

Larm i ordinärt
boende  

 

300 kr/månad

Växelboende          

139 kr/dygn i måltidskostnad 
330 kr/dygn i omsorgsavgift
Omsorgsavgiften ingår i kommunens maxtaxa. Måltidskostnaden ingår inte i kommunens maxtaxa.

Ledsagning  

284 kr/timme

Dagverksamhet, biståndsbedömd   Dagavgift 81 kr/dag

Stugträffen

 

Dagavgift 86 kr/dag

Särskilt boende

 

Omsorgsavgift 2359 kr/månad (mat ingår ej)

 

Hygienpaket i särskilt boende

 

 

Litet hygienpaket:  60 kr/mån

Stort hygienpaket: 120 kr/mån

Städpaket: 160 kr/mån

Måltidspriser

Matabonnemang 

3 891 kr/månad  

Matabonnemang Ho 80%                       3 113 kr/månad
Matlåda, kontant 50 kr/portion
Matlåda, levererad 75 kr/portion

Matlådor, lunch och
middag levererad

 

125 kr/dag

Besökande gäster 83 kr/portion

 

Avgifter för hjälpmedel

Avgifter för hyra av hjälpmedel: 
Första rollatorn är avgiftsfri.
Andra rollatorn (dubbelförskrivning) 300kr (engångsavgift)
Elrullstol utomhus 1000kr/år (83kr/månad)
Arbetsstol 500kr/år (41kr/månad)
Transportrullstol 300kr/år (25kr/månad).

För toalettförhöjning och armstöd till toalett tas en avgift om 300 kr ut. Detta är en engångsavgift, och hjälpmedlet får därefter behållas.

För hämtning av hjälpmedel tar kommunen ut en avgift om 200 kr per hämtning. Skrymmande hjälpmedel såsom sängar och personlyftar hämtas avgiftsfritt. Återlämning av hjälpmedel till kommunens hjälpmedelsförråd är kostnadsfritt. 

Färdtjänst Taxa för färdtjänst

Uppdaterad den 8 februari 2023