Till huvudinnehåll

Avgifter i särskilt boende

När du bor på ett särskilt boende betalar du för hyra, omvårdnad, mat och eventuella förbrukningsartiklar. Hur mycket du betalar för omvårdnaden beror på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader. Du betalar aldrig mer än kommunens maxtaxa för omvårdnaden.

Hyra

Hur mycket du betalar i hyra varierar mellan olika särskilda boenden. Hyran kan också variera inom ett och samma boende. Skillnaden beror framför allt på hur stort rummet eller lägenheten är och bostadens standard. Bostadstillägg söker du hos pensionsmyndigheten.

Mat

Avgiften för matabonnemang är 3891 kr per månad. Matabonnemanget anses ge dig högre matkostnader än du normalt skulle ha. Därför görs ett individuellt tillägg på 1244 kr (2023) vid uträkning av ditt avgiftsutrymme. Det individulla tillägget räknas fram som skillnaden mellan konsumentverkets livsmedelspriser och matabonnemanget.

Ditt mimimibelopp ökar och ditt avgiftsutrymme blir alltså mindre när du har ett matabonnemang.

Uppdaterad den 8 februari 2023